Innehåll


Bakgrund

Året var 1998. Musikalen Agnes, Älven och Upproret, skriven av Erik Norberg och regisserad av dåvarande länsregissören Ulla Lyttkens, sådde ett frö och odlade en tidigare vilande ådra hos teateramatörerna i Edefors.

Efter fem somrar begravde vi med sorg i våra hjärtan musikalen, men tanken på något nytt hade börjat gro.

Inom föreningen Bykraft bildades teatersektionen E´de´kul, med målet att jobba vidare med teater, i första hand med en lokalrevy. I gruppen tillkom även nya förmågor som inte hade varit med i musikalen. Mottot var att bygga på lust och att alla skulle kunna vara med.